Kulturtransfer och kulturpolitik

Printed Book

Buy for SEK 110

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Kulturtransfer och kulturpolitik

Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet

ISBN
9789197963206
Soft cover
150 pages
Published
2011
Language
swe

Andreas Åkerlund (red.)

Price from SEK 110

Opuscula Historica Upsaliensia, no. 45

Kommunikation mellan Sverige och Tyskland har alltid varit intensiv och berört i stort sett alla områden i samhället. Så även under 1900-talet som är den tid som bidragen i denna antologi behandlar. Artiklarna är skrivna av historiker och germanister och behandlar så olika teman som Fröbel-pedagogikens mottagande i Sverige, receptionen av Thomas Mann efter 1945, konflikterna kring utnämningen av svenska lektorer i Tyskland under den nationalsocialistiska diktaturen och DDR:s propaganda i Sverige.

Kulturtransfer och kulturpolitik är de två teman som binder samman bidragen i denna antologi. Här behandlas frågor som rör överföringen av kulturella fenomen från Tyskland till Sverige och dessa fenomens mottagande och transformation. Här undersöks även hur språk och kultur i ordets vidaste mening har ingått som ett viktigt moment i den stadiga utrikespolitiken - både från tyskt och svenskt håll.