Nyheter

Tillit och diplomati

En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 1670-1990

110 kr

Kvinnors flit och slit

Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering

110 kr

Han, hon och hunden

Feminiseringen av svensk hundsport 1918-2017

110 kr

Performing Herself

Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden

110 kr

En lycklig Mechanism

Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution

110 kr

Från sidensjalar till flyktingmottagning

Judarna i Sverige - en minoritets historia

110 kr

Skillingtryck

Historien om 1800-talets försvunna massmedium

110 kr

Auktoritet i förvandling

Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige

110 kr

Enhancing Student Learning in History

Perspectives on University History Teaching

110 kr

Förskolans aktörer

Stat, kår och individ i förskolans historia

110 kr

Kejsarens nya kläder

Historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution

110 kr

Kulturtransfer och kulturpolitik

Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet

110 kr

Levebröd

Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?

110 kr

Goda exempel

Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt

110 kr

Kommers

Historiska hendelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen

110 kr

Det vita fältet

Samtida forskning om högerextremism

110 kr

Det mångsidiga verktyget

Elva utbildningshistoriska uppsatser

110 kr