News

Memories in Conflict

Historical Trauma, Collective Memory and Justice Since 1989

SEK 110

Fantastiska verb

Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880

SEK 110

Tillit och diplomati

En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 1670-1990

SEK 110

Kvinnors flit och slit

Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering

SEK 110

Han, hon och hunden

Feminiseringen av svensk hundsport 1918-2017

SEK 110

Performing Herself

Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden

SEK 110

En lycklig Mechanism

Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution

SEK 110

Från sidensjalar till flyktingmottagning

Judarna i Sverige - en minoritets historia

SEK 110

Skillingtryck

Historien om 1800-talets försvunna massmedium

SEK 110

Auktoritet i förvandling

Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige

SEK 110

Enhancing Student Learning in History

Perspectives on University History Teaching

SEK 110

Förskolans aktörer

Stat, kår och individ i förskolans historia

SEK 110

Kejsarens nya kläder

Historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution

SEK 110

Kulturtransfer och kulturpolitik

Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet

SEK 110

Levebröd

Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?

SEK 110

Goda exempel

Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt

SEK 110

Kommers

Historiska hendelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen

SEK 110